E-postayla giriş yap

Şifrenizi mi unuttunuz?

Kayıt bilgilerinizi girin

Şifreniz en az 8 karakter, büyük harf, küçük harf
ve rakam içermelidir.

Küçük harf

Büyük harf

Rakam

En az 8 karakter

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz Bademkaya Elektronik Satış A.Ş. (“Allday”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

 

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

E-TİCARET MÜŞTERİLERİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterimiz;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Bademkaya Elektronik Satış Anonim Şirketi (‘’[BADEMKAYA]’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Şirketimiz, kişisel verileri, Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin yahut üye olmadan alışveriş için paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle Sabit/mobil internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat ve bunlara yönelik işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi ve iade süreçlerine ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi vasıtaları kapsamında doğrudan müşterinin kendisinin verdiği bilgilerden ve tahsilat araçları vasıtasıyla öğrenilen verilerden elde etmektedir. Kişisel verileriniz; Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması,  kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, çerez kayıtlarınız için açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik                                  : Ad –Soyad, Doğum Tarihi (*), Cinsiyet (*)

İletişim                                : Telefon numarası, E posta adresi (*)(**)

Müşteri İşlem                   : Alışveriş geçmişi bilgileri, Satın alınan ürün/hizmet bilgileri, Sipariş bilgisi, Üyelik ID- Şifre Bilgisi, Teslimat adresi, siteyi kullanım bilgileriniz, çerez kayıtlarınız,

Finans                                  : Banka/kredi kartı bilgileri, Fatura adresi ve diğer fatura bilgileri, banka hesap bilgileri,

*İlgili kişisel verileriniz ancak tarafınızca siteye üye olunmasından sonra “Hesabım-Üyelik bilgilerim” sekmesinde yer alan ilgili alanların ihtiyari olarak doldurulması suretiyle ve açık rızanız dahilinde elde edilmektedir.             

**İlgili kişisel veriniz tarafınızca siteye e-posta adresiniz ile üye olmayı tercih etmeniz halinde de işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, sözleşmenin ifa edilebilmesi, fatura tanzimi ve iletilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri menfaatinin korunması, özellikle iade ile ilk ve yeniden ürünlerin kargo vasıtasıyla gönderilmesi, bedel iadesi dahil ürün iade sürecinin yürütülmesi, müşteriye sonraki olası işlemlerinde kolaylık sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliği ve faaliyetin devamlılığının sağlanması, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin veren müşterilerimize kampanya – indirim vb. durumlarda müşterinin yararlanabilmesi için haberdar edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketimiz ACRY Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, kart basım hizmeti verenler, matbaalar, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere,

Ayrıca;

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

 

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@allday.com.tr ile iletişime geçebilir veya www.allday.com.tr/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

bademkayaelektronik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz

 

                Bademkaya Elektronik Satış A.Ş.

ÜYELİK BİLGİLENDİRME

Sayın Kullanıcı,

Üyelik için sözleşme yapacağınız www.allday.com.tr.tr alan adlı “Site” 0055061037000018 Mersis numaralı Bademkaya Elektronik Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmekte olup işbu site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Bademkaya Elektronik Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.

Bademkaya Elektronik Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) mensubudur. Meslekle ilgili davranış kurallarina www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan ulaşabilirsiniz.

Bademkaya Elektronik Ticaret Anonim Şirketi’nin iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

 

Adres              : Kavaklı Mah. Kosova Cad. Verpak Amb. Sit. Omaks Matbaa Apt. 22/1

                                                                                                          Beylikdüzü/İstanbul

Tel                   : 0 (850) 302 88 88

E-posta           : musterihizmetleri@allday.com.tr

Kep Adresi      : bademkayaelektronik@hs01.kep.tr
Mersis No       : 0055061037000018

Siz değerli kullanıcılarımızın işbu siteye üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için sitede yer alan üyelik bilgilerini (Ad, Soyad, E-posta, Telefon Numarası) ve tarafınızca belirlenecek şifreyi eksiksiz ve doğru girmeniz ve bu sözleşmeyi onaylamak için ayrı bir kutucuk var ise işaretlemeniz ile “Üye Ol” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu işlemleri tamamladığınızda “Üye Ol” butonuna tıkladığınızda siteyi kullanmakla ve sitede sunulan hizmetlerden yararlanmakla tabi olduğunuz şartların ve yükümlülüklerinizin yer aldığı üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılacaksınız.  “Üyelik Sözleşmesi” tarafınızca “Üye Ol” butonuna tıklanmakla yürürlüğe girecek olup sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile tarafınızla ALLDAY arasındaki ilişki işbu Üyelik sözleşmesinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olacaktır.

 

Üyelik bilgilerinizin eksik veya yanlış olduğunu fark ederseniz üyelik işlemlerinizin tamamlanmasından sonra “Bilgilerim” sekmesinde yer alan bölümden düzeltebilir veya “0 (850) 302 88 88” no.lu telefondan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçebilirsiniz.

 

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında işbu “Üyelik Bilgilendirme” metni ve “Üyelik Sözleşmesi” tarafımızla paylaştığınız e-posta adresine gönderilebilecek ve/veya işbu üyelik bilgilendirme ve üyelik sözleşmesi metinleri form olarak site içerisinde süresiz olarak erişiminize açık bulundurulacak olup tarafınıza özel sözleşme metni ayrıca şirket bünyesinde saklanmayacaktır. 

ALLDAY olarak kullanıcılarımızın ve üyelerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasına hassasiyet gösteriyoruz. Websitemiz üzerinden satışa arz edilen ürünleri üye olarak yahut üye olmadan satın alan tüm kullanıcılarımızın alışveriş esnasında kullandığı kredi kartları ve ve banka kartlarına ait işlemler, şirketimizden bağımsız olarak, kullanıcılar ve ilgili Bankalar veya benzeri Kart kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı şifresi ve benzeri bilgiler şirketimiz tarafından görüntülenmemekte ve kaydedilmemektedir.) Yine web sitemize üyelik,alışveriş, bilgi güncelleme amaçları ile girilen, kredi ve banka kartlarına ilişkin hassas ve gizli bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenememektedir.


Kullanıcı ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, kullanılması, saklanması ve imhası hususlarında sitede yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası, Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikasındaki esaslar geçerli olacaktır.

Sayın Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle birlikte, sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olmaktasınız.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

ÜNVANI          : BADEMKAYA ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : Kavaklı Mah. Kosova Cad. Verpak Amb. Sit. Omaks Mat. Apt. 22/1 Beylikdüzü/İstanbul

Bundan sonra “ALLDAY” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme uyarınca www.allday.com.tr.tr sitesine üye olan ve site üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi ise  “Üye”’dir . Taraflar ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞME KAPSAMI VE AMACI

İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin  www.allday.com.tr alan adlı websitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesi için akdedilmiştir. Sözleşmenin Üye tarafından kabul edilmesi ile birlikte Üye, Site’de yer alan ürünlere, hizmetlere, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3- TANIMLAR

Site                                         : www.allday.com.tr alan adlı çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu internet sitesini ifade etmektedir.

Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka

Cepli Kapüşonlu Sweat Hırka

USD 39.30
Ürün Kodu: BOS52072AL0
Renk: Siyah
En az %95 doğal kumaştan üretilmiştir.
Beden
Ürün Ölçüleri
Lütfen Beden Seçiniz
Ürün Ölçüleri
Loading
Rahat kalıp üründür. Bir beden küçük almanız tavsiye edilir.
Sepete Ekle
Hızlı Teslimat: 24 Saatte Kargo
+1 Renk
KUMAŞ İÇERİĞİ
% 95 PAMUK
% 5  ELASTAN

Rahat Kalıp, Kapüşonlu Yaka, Uzun Kol, Cepli, Kapüşonlu, Fermuarlı, Düz, Yazlık.

Tersten yıkayınız.
Yüksek sıcaklıktaki kurutmada çeker.
Fermuar kapalı olarak yıkayınız.
İlk yıkamayı tek yapınız.
Kuru temizleme yapılabilir.
Ağartıcı kullanmayınız.
30 °C’ye kadar normal döngüde yıkayınız.
Santrifüjlü makinede kurutma yapmayınız.

Mankenin Bu Üründe Giydiği Beden: 38

Manken Ölçüleri:
Boy:1.76
Omuz:
Göğüs:82
Bel:63
Basen:91
Kilo:
  • Rahat kalıp kumaşı ve  Kapüşonlu yakasının güzelliğiyle zamansız bir parça olan tunik modelimizi her mevsim günlük hayatta ya da özel gecelerde tercih edebilirsiniz.
Bunlar da ilginizi çekebilir

Ülke | Dil Değiştir